Dezinfekce


Dezinfekce je soubor opatření, vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci. Cílem dezinfekce je, aby na předmětech nebo v prostředí nebyly patogenní mikroby, které by mohly způsobit onemocnění vnímavého jedince (člověk nebo zvíře).

Ochranná dezinfekce se provádí bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy, tedy i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje. Je tedy namířená proti možným cestám šíření nákazy. Provádí se jako součást komplexních hygienických ošetření, je součástí pracovních a výrobních postupů k udržení požadované úrovně hygienické péče o prostředí.

Ohnisková dezinfekce se provádí k zabránění šíření nákazy v ohnisku i mimo něj v průběhu zdolávání nákazy a zahrnuje průběžnou ohniskovou dezinfekci jako dílčí opatření v průběhu trvání nákazy a konečnou ohniskovou dezinfekci jako jednorázovou zdolávací akci v celém ohnisku nákazy.
Povinnost provádět účinnou ochrannou i ohniskovou dezinfekci vyplývá mimo jiné z požadavků zákona 258/ 2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví “.

K provádění dezinfekčních opatření využíváme mimo jiné pouze biocidní přípravky uváděné na trh v souhlase se zákonem č. 120/ 2002 Sb.

Pro naše zákazníky zajišťujeme:

 • likvidaci mikroorganismů v objektech po výskytu infekčních onemocnění

 • dezinfekční opatření v kuchyních , stravovacích a ubytovacích provozech, sociálně- zdravotnických zařízeních 

 • dezinfekční opatření ve vozových parcích ( hromadná doprava, masokombináty a jatka, policie, asanační ústavy ) 

 • dezinfekce v objektech po zemřelých 

 • dezinfekce v komunální sféře a v soukromých objektech

 • dezinfekce interierů ozónem

 • vystavení pracovního protokolu pro účely státních kontrolních orgánů, pro případ nehody, případně pro volbu dalších technologických postupů i jako podklad pro fakturaci.

Dezinfikujeme: byty, kabiny aut, výtahy, různé provozovny,  kanceláře, ordinace atd...

Dezinfekci rozlišujeme:

 • Ohnisková – Zneškodnění mikroorganismů a choroboplodných zárodků zapříčiněné infiltrací do okolí za pomoci bacilonosiče

 • Ochranná – Provádí se jak součást komplexních hygienických ošetření, je součástí pracovních a výrobních postupů k udržení požadované úrovně hygienické a veterinární péče o prostředí. Provádí se i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje. Je tedy namířená proti možným cestám šíření nákazy.

Nejčastější úkony

 • dezinfekce bytů a domů 

 • dezinfekce školních zařízení (školy, školky) 

 • likvidace hub a plísní 

 • dezinfekce restaurací a stravovacích zařízení 

 • dezinfekce dopravních prostředků (nákladní vozidla)

Ozon

Ozon je přírodní čistící a desinfekční látka. Je to dosud nejsilnější oxidační činidlo, které je používáno v mnoha oblastech, jako je lékařství, zemědělství, potravinářský průmysl, komunální sféra atd… Ozon je 3000x rychlejší než chlór a 25x účinnější než kyselina chloritá (NOCL), 2500x než chlornan (OCL) a 5000x než chloramin (NH2CL) a je přitom mnohem bezpečnější. Neexistuje žádný virus, bakterie, plísně a houby, které by odolaly ozonu.
Ozon má dezodorační efekt, to znamená, že redukuje nežádoucí zápachy v prostředí (cigaretový kouř, pachy zvířat, pot, zápachy z nátěrů, lepidel apod.). Ozon nemaskuje příčiny zápachu, ale trvale je odstraňuje.
Po aplikaci ozon nezanechává žádné stopy ani toxická rezidua a nezpůsobuje žádné alergické či dýchací potíže, které mohou vytvářet chemické dezinfekční prostředky.