Desinsekce


Dezinsekcí nazýváme všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezení výskytu škodlivého a nežádoucího hmyzu a ostatních členovců na přijatelnou úroveň. Jedná se o činnost nebo opatření vedoucí k likvidaci parazitů, obtížného hmyzu, skladištních škůdců a členovců vyskytujících se převážně v blízkosti člověka.

Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání členovců do objektů. V praxi mají preventivní opatření jen částečný účinek a často je třeba zasáhnout biocidním přípravkem založeným na chemických účinných látkách v různých formách – postřik, popraš, aerosol, požerová nástraha, fumigace aj. Obecně je potřeba dezinsekce dána velkou rozmnožovací schopností hmyzu a ostatních členovců.
Dezinsekce se provádí za účelem ochrany lidského zdraví a dále zabránění ekonomickým škodám, které hmyz a ostatní členovci působí.

Povinnost provádět účinnou ochrannou dezinsekci vyplývá z požadavků zákona 258/ 2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“.

 

Pro naše zákazníky zajišťujeme:

 • monitoring hmyzu a členovců ( feromonové a světelné lepové lapače ) 

 • dezinsekční zásahy biocidními přípravky v případě potvrzení přítomnosti hmyzu a ostatních členovců 

 • kontrolu účinnosti dezinsekčních opatření ( feromonové a světelné lepové lapače ) 

 • vystavení pracovního protokolu pro účely státních kontrolních orgánů, pro případ nehody, případně 

 • pro volbu dalších technologických postupů i jako podklad pro fakturaci 

 • vypracování a realizaci plánu ochranné dezinsekce v rámci opatření HACCP.

Dezinsekční opatření provádíme v:

 • průmyslových objektech 

 • školách, úřadech a stravovacích zařízeních 

 • komunální sféře a soukromých objektech 

 • hotelech a obchodech, oblastech po povodních atd. 

Opatření směřujeme nejčastěji proti:

 • vosy, sršni, mouchy, komáři, mravenci farao a „černí“ mravenci 

 • rus domácí, švábi, cvrčci, štěnice, blechy, klíšťata 

 • dřevokazný hmyz a brouci, kožojedi, rybenky, potemníci apod. 

 • roztoči a klíšťáci v holubím trusu a holuby napadených objektech.

 •  

K provádění ochranné dezinsekce využíváme pouze biocidní přípravky uváděné na trh v souhlase se zákonem č. 120/ 2002 Sb. a světelné lepové lapače nebo světelné elektrické lapače.

Nejčastější druhy hmyzu

 

 • Rus domácí, Mol

 • Šváb obecný, Rybenky obecná

 • Štěnice postelová, Mravenci Farao

 • Červotoč, Potemník, Moucha domácí

 • Blecha, Vosy, Sršně, Cvrčci

Příznaky výskytu:

 

 • vlastní pozorování daného škůdce 

 • nález larev nebo uhynulých jedinců 

 • exkrementy a zápach 

 • poškozený majetek 

Možná rizika a škody

 

 • Přenos choroboplodných zárodků a nákaz 

 • Ohrožení zdraví (sršeň, vosa) především u alergiků, dětí, starších lidí a osob s kardiovaskulárními chorobami 

 • Poškození majetku (dřevěné konstrukce, oblečení) 

 • Znehodnocení potravin a jiných výrobků (larvy, exkrementy) 

Zásah a postup hubení

 

 • Monitoring (průzkumné práce, určení druhu členovce a stupně zamoření) 

 • Přípravné práce (informace o objektu, výběr vhodného opatření, plán zákroku) 

 • Zabezpečení objektu (opatření k ochraně osob a zvířat) 

 • Vlastní aplikace insekticidu 

 • Kontrola a případné opakování aplikace dle potřeby 

 • Evidence dezinsekce a vyhodnocení účinnosti (protokol o zásahu)